Vizyon

 
Vizyonumuz

Mersin merkezinden filizlenen kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerelde çoğaltmak, ulusal seviyeye çıkarmak ve nihayetinde evrensele ulaştırmak.
Bize ait olan değerlerimizi, kültürümüzü ve sanatımızı uluslararası paylaşımlarla çoğaltıp zenginleştirmek.