İSK Arkeoloji Günleri Tarihçesi

ARKEOLOJİ GÜNLERİ NASIL BAŞLADI?

Semihi VURAL

İçel Sanat Kulübü 1989 yılında kuruldu. Takiben 1992 yılında Mersin Üniversitesi’nin kurulduğunu görüyoruz. İlk kurulan bölümlerden birisi ise Arkeoloji idi. O yıllarda Mersin’de birçok antik alanda arkeoloji kazıları başlamıştı. Aydıncık’ta Levent Zoroğlu, Gülnar Meydancıkkale’de Alain Davesne tarafından kazılar yürütülüyordu. Kulüp yönetimi buna ilgisiz kalmadı. 1993 yılının ilkyazında bir arkeoloji toplantısı yapılmasına karar verildi.

Konuşmacı olarak Levent Zoroğlu davet edildi. Mersin Oteli’nin toplantı salonunda heyecanlı bir kalabalık toplanmıştı. Bu arada dönemin valisi Çetin Birmek “Ne bu karşılamalı arkeoloji toplantısı” diyerek merak etmiş ön sıradaki yerini almıştı. Toplantı konusu ‘Antik ve Arkeolojik Mersin’ olarak verilmişti ama Levent Hoca güzel anlatımıyla dinleyicileri çok etkiledi. Dinleyiciler arasında o dönemde Aydıncık’ta kazı yapılan alanın komşusu toprak sahibi bile vardı. Toplantı bittiğinden pek çok anlamlı soruya cevap verdi Levent Hoca. Vali Çetin Birmek o dönem için önemli bir tanı koydu: “Mersin’de bir Arkeoloji Sempozyumu yapılmalıdır!”

Günler geçti. Eylül ayının ilk günlerinde İçel Sanat Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner telefonla arayıp üç gün sürecek kapsamlı bir “Mersin Arkeoloji Günleri” toplantısı önerisini anlattı. Bütün kazı ekiplerinin Mersin’de bulundukları dönemde kazı başkanları, yürüttükleri kazılarda edindikleri bilgileri, bulguları Mersinlilerle paylaşacaklardı.

Veli Sevin, Levent Zoroğlu, Taner Tarhan, İsabella Caneva ve bu hocaların davet ettikleri diğer kazı başkanları severek katıldılar. Birinci günün akşamı, bir resim sergisi ve tanıtım toplantısı ile açılan etkinlik, gece “dostluk yemeği” ile devam etti. Kulüp bahçesindeki yemek sırasında Levent Hoca tüm katılımcıları mikrofona davet ederek duygularını aldı. Ertesi gün Nevit Kodallı Salonu’nda yapılan bilimsel toplantıda o yılki kazı sonuçları Mersinlilere aktarıldı. Toplantının son günü olan Pazar günü arkeolojik bir kazı alanında hocalarla birlikte hep arkeoloji konuşuldu. “Arkeoloji” sırça sarayından çıkıp sokaktaki insanla buluşmuştu. Bu arkeoloji sevgisini ve arkeolojik alanların korunma bilincini yeşertecekti.

Herkes çok mutlu olmuştu ama Sanat Kulübü’nün arkeoloji ile ne ilgisi var diyen bazı akademisyenler de vardı. Olsun! Böylece Mersin Arkeoloji Günleri serüveni başlamış oluyordu. Zaman içinde bu toplantıların kapsamı zenginleştirilecekti. Örneğin; “Kültürel Mirasa Katkı Ödülü”; üyemiz Ali Merzeci’nin önerisiyle arkeoloji sunumu yapan hocalarımıza plaket yerine, sembolik bir hatıra eşyası sunulması, gibi…

Günler geçti ve bazı bahanelerle bu etkinlikleri yaptığımız salonları İçel Sanat Kulübü’nün kullanımını kısıtladılar. Şimdi kulübümüzün 20 yıl kültür ve sanat etkinlikleri için kullandığı eski yapılar, ancak tek ve özel izinler alınarak kullanılabiliyor!

2013’te yerel bazda “Kültürel Mirasa Katkı Ödülü” bana verildi. Bu hayatımın en güzel ödülü oldu. Başkan Eyüp Dinç özetle şöyle diyordu:

“İçel Sanat Kulübü, kurulduğu 1989 yılından bu yana çeşitli uygarlıklardan günümüze kalmış kültürel mirasın, tarihi zenginliğin tanınmasına, tanıtılmasına, korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Araştırma, inceleme, kazı çalışmaları yapmak için bölgemize gelen yerli, yabancı birçok bilim heyetine yardımcı olmakta, onlarla bilimsel veya kamuoyu duyarlılığını arttırıcı toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılardan bir tanesi, bu yıl on sekizincisi yapılacak olan Mersin Arkeoloji Günleri’dir.

İçel Sanat Kulübü on sekiz yıldan bu yana artık gelenekselleştirdiği Mersin Arkeoloji Günleri’ni her yıl, yurt içinden ve dışından davet ettiği birçok değerli bilim ve kültür insanı ile kentin birçok kişi ve kurumunun da desteğini alarak sürdürmektedir.

Bu etkinliğin önemli bir halkası haline gelen; ülkemizdeki zengin kültür mirasının ortaya çıkartılmasına, bilinmesine, tanınmasına, tanıtılmasına, değerlendirilmesine, korunmasına önemli katkılar sağlamış kişi veya kurumlara Kulübümüz ‘Kültürel Mirasa Katkı Ödülü’ vermektedir.

XVIII. Mersin Arkeoloji Günleri etkinliği kapsamında Kulübümüz, bu yıl dördüncüsü verilecek olan ‘Yerel Kültürel Mirasa Katkı Ödülü’nü, Mersin’e yapmış olduğunuz katkılardan dolayı, şahsınıza verilmesini uygun görmüştür.”

Ayaklarım yerden kesildi!

Teşekkürler İçel Sanat Kulübü…

Otuz yıla aşkın yaşamında İçel Sanat Kulübü her zaman Mersin için faydalı etkinliklere ev sahipliği yapmış, sanat ve bilim adına etkinlikler düzenlemiştir. Bunların en uzun soluklusu dergimiz, İçel Sanat Kulübü Bülteni olmasının yanında, Mersin Arkeoloji Günleri etkinliğidir. Bu bağlamda on yıla yakın bir süredir verilen Kültürel Mirasa Katkı Ödülü ise bunu taçlandıran onurlandırıcı bir çalışmadır. Bu saygın ödülün bir bağı olan Yerel Kültürel Mirasa Katkı Ödülü’ne sahip olmak, yaşamım boyunca aldığım ve alacağım en büyük ödül olacaktır. Bu onuru bana layık gören İçel Sanat Kulübü’nün tüm Yönetim Kurulu üyelerine şükranlarımı sunarım.

Arkeoloji etkinliğimizin daha da zenginleştirilmesi için çeşitli öneri ve projeler konuşuluyor, bu öneriler çoğaltılabilir, yapılmalı da. Ancak konu dışına çıkmak yönetimi zorlayacaktır. 20 yıla yakın kesintisiz olarak Mersin’de hangi etkinlik sürdürülebildi. Hocalarımızın dediğine göre üniversiteler bile zorlanıyorlar. Biz bu etkinliğin kalitesini sağlam tutarak bu günlere gelebildik. Şimdi genç ekiplere devretme zamanıdır…